Oferta

1. Przyjmowani pacjenci od 11 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym oraz dla członków ich rodzin:

– Poradnictwo,
– Psychoterapia indywidualna,

3. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

– Grupy wsparcia,
– Psychoterapia indywidualna,
– Poradnictwo HIV/AIDS, HCV, STI.

4. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia:

– Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków,
– Program wymiany igieł i strzykawek,

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

– Konsultacje prawne,
– Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej,
– Współpraca z kuratorem, sądem, mediatorem.

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

– Lekarzem psychiatrą,
– Psychologiem.

7. Placówka prowadzi badania na:

– Zakażenie HIV,
– Zakażenie HCV.

8. Placówka wystawia skierowania na:

– Badania stwierdzające zakażenie HIV,
– Badania stwierdzające zakażenie HCV,

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

– Na obecność metabolitów narkotyków w moczu- bezpłatnie,
– Umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji- bezpłatnie.

10. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-34) 365-48-99, czynny w godz. pracy placówki.
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych.