Proponujemy:


Proponujemy:

Przyjmowani pacjenci od 11 r.ż. 2. Dla osób z problemem narkotykowym oraz dla członków ich rodzin: - Poradnictwo, - Psychoterapia indywidualna, 3. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję: - Grupy wsparcia, - Psychoterapia indywidualna, - Poradnictwo HIV/AIDS, HCV, STI. 4. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia: - Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków, - Program wymiany igieł i strzykawek, 5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: - Konsultacje prawne, - Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej, - Współpraca z kuratorem, sądem, mediatorem. 6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z: - Lekarzem psychiatrą, - Psychologiem. 7. Placówka prowadzi badania na: - Zakażenie HIV, - Zakażenie HCV. 8. Placówka wystawia skierowania na: - Badania stwierdzające zakażenie HIV, - Badania stwierdzające zakażenie HCV, 9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu: - Na obecność metabolitów narkotyków w moczu- bezpłatnie, - Umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji- bezpłatnie. 10. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-34) 365-48-99, czynny w godz. pracy placówki. 11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych.