Komu pomagamy?


Komu pomagamy?

"Poradnia Uliczna - redukcja szkód wśród czynnych narkomanów i osób uzależnionych osadzonych w zakładach karnych" Program realizowany jest w trybie pracy ciągłej od 2000 r. Poradnia Uliczna funkcjonuje w ramach kompleksu Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Częstochowie. Od początku 2000 r. część programu realizowana jest przez naszych pracowników na Dworcu PKP w Katowicach i w jego okolicach. Przez cały ten czas jesteśmy jedyną placówką systematycznie realizującą tam program harm reduction w formie aktywnej pracy środowiskowej. Program jest również realizowany w Zakładzie Karnym w Lublińcu oraz w Herbach. Program skierowany jest do dwóch grup odbiorców: 1) zaawansowanych narkomanów iniekcyjnych 2) osoby uzależnione osadzone w zakładach karnych Cel: Minimalizowanie ryzyka zdrowotnego, przede wszystkim ryzyka zakażenia HIV i HCV, związanego z dożylnym (iniekcyjnym) przyjmowaniem narkotyków oraz towarzyszącym temu stylem życia. Cele szczegółowe: - Zmiana ryzykownych zachowań związanych z przyjmowaniem narkotyków poprzez: 1. dostarczanie sterylnego sprzętu do iniekcji; 2. informację i edukację; 3. ułatwianie kontaktu z placówkami: socjalnymi medycznymi terapeutycznymi; - Dostarczenie rzetelnej wiedzy z zakresu mechanizmów uzależnień i prewencji HIV/AIDS i HCV; - Motywowanie do zmiany stylu życia i podjęcia leczenia. Działania: - udostępnianie jak największej liczbie osób używających narkotyki drogą iniekcji - sterylnych, darmowych igieł i strzykawek oraz innych materiałów (gaziki alkoholowe, materiały opatrunkowe, prezerwatywy, itp.); - edukowanie z zakresu bezpieczniejszych iniekcji, wiedzy o narkotykach, jak również informowanie klientów o placówkach o charakterze socjalnym, medycznym i terapeutycznym, świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków i prowadzonym przez odbiorców stylem życia; - przekazanie podstawowej wiedzy na temat uzależnienia. - uczenie sposobów unikania szkód zdrowotnych, profilaktyka HIV/AIDS i HCV - zmiana postaw społecznych wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS - poradnictwo przed-koncepcyjne, prenatalne dla kobiet żyjących z HIV/AIDS - budowanie motywacji do podjęcia leczenia po opuszczeniu ZK - zajęcia edukacyjne harm reduction. - pomoc socjalna (odzież, środki higieniczne) - pomoc w rozwijaniu zainteresowań, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. W programie wykorzystywane są różne metody docierania do klientów ze sprzętem iniekcyjnym i innymi materiałami ograniczającymi szkody zdrowotne. Główną metodą pracy jest wymiana w miejscach przebywania osób uzależnionych od narkotyków, dodatkowo, istnieje wymiana stacjonarna oraz wtórna, tzn. oparta o pośrednictwo osób będących bezpośrednimi beneficjantami programu.