Rodziny osób uzależnionych oraz osoby współuzależnione

Konsultacje – konsultacje dla rodzin pacjentów obejmują poradnictwo dotyczące informowania o narkotykach, sposobach leczenia, poradnictwo prawno – administracyjne w zakresie warunków podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną.

Terapia indywidualna – Poradnia oferuje terapię indywidualnych dla osób współuzależnionych.

Opieka lekarza psychiatry – w Poradni przyjmują lekarze psychiatrzy, w każdy wtorek i piątek dr Wioletta Konieczna, w każdy czwartek dr Adam Pietrulewicz. Do lekarzy konieczne są wcześniejsze zapisy.