Osoby uzależnione

Terapia indywidualna – rozwijanie i umacnianie motywacji do leczenia, psychoterapia uzależnienia.
Opieka lekarza psychiatry – w Poradni przyjmują lekarze psychiatrzy, w każdy wtorek i piątek dr Wioletta Konieczna, w każdy czwartek dr Adam Pietrulewicz. Do lekarzy konieczne są wcześniejsze zapisy.

Grupa terapeutyczna – grupa kierowana do osób uzależnionych powyżej 18 roku życia. Prowadzona jest przez dwóch certyfikowanych terapeutów uzależnień.

Grupa wsparcia – grupa zapobiegania nawrotom kierowana do osób, które ukończyły terapię w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych. Spotkania w każdy poniedziałek od godziny 18:00. Grupa prowadzona przez dwóch certyfikowanych terapeutów uzależnień.

Terapia CANDIS

– to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

 

Psychoedukacja – działania polegające na informowaniu o skutkach i szkodliwości narkotyków; spotkania indywidualne z terapeutą uzależnień (+ plakat „pdf plakat młodzież kombi II, pdf. plakat RODZICE kombi”)

Skierowania lekarskie – na życzenie Pacjenta Poradnia wystawia skierowania do placówek specjalistycznego lecznictwa stacjonarnego – oddziały detoksykacyjne i oddziały psychiatryczne prowadzące detoksykację pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ośrodki rehabilitacyjne – posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

TESTY na obecność narkotyków organizmie – wykonujemy bezpłatne badania na obecność metabolitów narkotyków w organizmie; badanie moczu.
Farmakoterapia
Interwencja kryzysowa