Badania

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny przy Poradni MONAR

  • możliwość wykonania badań na obecność wirusa HIV i HCV w organizmie;
  • badania wykonywane są bezpłatnie i anonimowo;
  • nie przewiduje się wykonywania badań i wydawania wyników na nazwisko pacjenta;
  • odbiór wyniku możliwy jest po tygodniu od wykonanego badania zgodnie ze standardami europejskimi badania połączone są z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście, prowadzonego przez certyfikowany przez KC ds. AIDS;
  • możliwe jest udzielenie porady bez kierowania na test;
  • w przypadku wydania pozytywnego wyniku testu odbiorca obejmowany jest dalszą opieką i skierowany do odpowiedniej placówki, stowarzyszenia, na grupę wsparcia itp.
  • czynny w każdy:
    • czwartek 17.00 – 20.00.