O nas

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Częstochowie od 27 lat prowadzi wszechstronne działania z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego w problematyce narkomanii, konsultacji dla rodzin, kierowania do placówek lecznictwa stacjonarnego i profilaktyki uzależnień.

 

KOMU POMAGAMY?

Osobom z problemem narkotykowym: uzależnionym, eksperymentującym, po przebytym leczeniu w placówkach stacjonarnych, po pobycie w zakładach karnych, oraz rodzinom i bliskim osób używających narkotyków.

Proponujemy: terapię indywidualną, poradnictwo, interwencję kryzysową, wczesną interwencję terapeutyczną, pracę z rodziną,  konultacje i pomoc psychologiczną, grupę terapeutyczną, grupę zapobiegania nawrotom, grupę psychoedukacyjną oraz NOWOŚĆ – TERAPIA CANDIS

Na wizyty do terapeutów prosimy umawiać się telefonicznie lub osobiście.

Za oferowane świadczenia nie pobieramy ŻADNYCH OPŁAT, jesteśmy organizacją pozarządową finansowaną ze środków publicznych.

Zapewniamy tajemnicę spotkań.

Osoby niepełnoletnie prosimy o umawianie się na pierwszą wizytę wraz z rodzicami lub opiekunem.